Autorizatii

"Expertiză, Lucru în echipă, Inițiativă, Pasiune, Echilibru, Inovare, Respect"

Firma are implementat Sistemul de Management al Calitatii ISO 9001 : 2008 si este atestata ANRE

ATESTATE A.N.R.E

TIP A1 “incercari de echipamente si instalatii electrice de joasa tensiune”
TIP B “proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiune nominala de 0.4KV”